Индекс на статията

ГЕОДЕЯ СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН
РАЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА 
 • ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ  
 • БИЗНЕС СОФТУЕР
 • ИНТЕГРИРАНИ ERP СИСТЕМИ 
 • БАЗИ ДАННИ
 • УЕБ ДИЗАЙН И SEO ОПТИМИЗАЦИЯ
 • УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ
 
Да постигнем заедно перфектните решения!

 

ИНФОРМАЦИЯ за фирмата

Фирма ГЕОДЕЯ СОФТ ООД е изцяло българска фирма с основен предмет на дейност

 • Бизнес консултации в областта на Информационните технологии
 • Проектиране и разработка на специализирани програмни продукти и уеб базирани приложения
 • Доставка на софтуер, поддръжка и абонаментни услуги
 • Разработка и поддръжка на интернет сайтове
 • Оптимизация за търсачки на готови и нови сайтове

БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ и насоченост на дейността

Като партньор на Microsoft фирма ГЕОДЕЯ СОФТ се стреми да предоставя най - добрите практики и решения базирани на най – новите Microsoft технологии.

ГЕОДЕЯ СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН отправя цялостния си потенциал към задоволяване променливите и специфични изисквания на потребителите. При работа на клиентите със специализираните софтуерни приложения на фирмата е осигурена квалифицирана помощ и системна поддръжка за всички продукти.

Разпространението на всички продукти на фирмата е като логично следствие на съвкупността от уникални технологии, постоянен диалог с потребителите и вложения труд на високо квалифицираните специалисти на фирма ГЕОДЕЯ.

Отговорни и верни на клиентите си, служителите на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ винаги работят за тяхното улеснение и за все по - пълна взаимна удовлетвореност от съвместните бизнес отношения.

Нарастващите потребности от по - ефективно и всеобхватно информационно осигуряване в практиката на различните стопански субекти спомагат за ускоряване на етапите на разработване и внедряване на програмните продукти на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ и до тяхното изключително бързо развитие и усъвършенстване.

ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ предоставяни от фирмата

ГЕОДЕЯ СОФТ е софтуерна компания занимаваща се с проучване, проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуер, бази данни и интегрирани решения за различни сфери на бизнеса и управлението:

 • ERP ориентирани системи и решения
 • Управление и анализ на инвестициионна дейност
 • Обслужване на обществени поръчки
 • Търговия с недвижими имоти
 • Търговска дейност и финанси
 • Управление на човешки ресурси
 • Техническа хардуерна и софтуерна поддръжка
 • Разработка и поддръжка на интернет сайтове
 • Оптимизация за търсачки на готови и нови сайтове
 • Изготвяне на статични и динамични презентации

Към днешна дата ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ на фирмата са:

 • Усъвършенствуване и разпространение на един от най – мащабните собствени проекти - Информационна система за обслужване на обществените поръчки - за нуждите на възложителите на обществени поръчки и на основание на всички приложими закони в РБългария и Европейския съюз;
 • Интегрирането на система за управление на бизнеса GEODEYA ERP, която включва последователно и със строги бизнес правила повечето досега разработени от фирмата програмни продукти и модули;
 • Изграждане на универсален уеб портал за недвижими имоти;
 • Разработка и поддръжка на форумна система за СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН;

ГЕОДЕЯ СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН предлага на пазара програмни продукти изцяло собствена разработка, които обединяват съвместни усилия на клиенти и партньорски фирми от цялата страна.

Акценти 2019

Основни приложения, към които през 2019 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.